Bestuur Home Projecten Over ons Doelstelling Actueel Gastenboek Contact
Stichting voor Armen en Wezen - Werkzaam voor goede doelen in Nederland, Suriname en India
Materiele en immateriele hulp aan behoeftigen  MateriŽle en immateriŽle hulp aan behoeftigen  Stichting voor Armen en Wezen
Voorzitter: Bhasker Rewti Hij is afkomstig uit Suriname en heeft zich sinds 1974 in Nederland gevestigd. Sedert 1979 is hij werkzaam geweest bij het GAK, tegenwoordig het UWV en per 1 januari 2006 is hij Rijksambtenaar bij het Ministerie van Financiën. De heer Rewti heeft veel affiniteit met ontwikkelingswerk en is vooral begaan met het lot van de minder bedeelden in onze samenleving. Hij beschouwt het onze (morele) plicht om armen, met name behoeftige ouderen een betere leven te geven en kinderen aan een zinvolle toekomst te helpen. Meneer Rewti is de oprichter en voorzitter van SAW. Met deze stichting probeert hij zo veel mogelijk armen en      wezen te helpen. Hij is vanaf zijn 16e jaar werkzaam als vrijwilliger bij verscheidene organisaties. Daarnaast is de heer Rewti als Pandit (Hindupriester) werkzaam in Nederland. Momenteel is hij ook voorzitter van de Cliëntenraad van WZH Transvaal. Secretaris: Herman Doerga De heer K.H. Doerga is geboren in Suriname (district Nickerie), afgestudeerd aan de Rijks Universiteit Leiden en is momenteel een gepensioneerde huisarts. Hij bestudeert al jarenlang de wereldhistorie, ontwikkeling van wetenschappen en levensbeschouwingen en de rol van India daarin.   Penningmeester: Sakuntla Mangal  Mevrouw  Mangal is een vrijwilligster die met volle overgave voor de medemens      klaar staat. Zij geniet van haar pensioen maar kan niet stil zitten. Zij is bij vele instanties als vrijwilligster werkzaam zoals bij Arya Samaj Nederland en bij Woonzorg Haaglanden. Kascommissie: Amrish Kandhai Meneer Kandhai is momenteel masterstudent fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Met deze functie wil hij ook een bijdrage leveren aan het sociaal werk. Adviseur: Arthur Banwarie De heer Banwarie is algemeen adviseur van de stichting. De heer Banwarie is accountant en werkt als senior manager bij Ernst & Young. Hij geniet nu gedeeltelijk van zijn pensioen. ICT-medewerker: Navin Rewti