Home Projecten Over ons Doelstelling Actueel Gastenboek Contact
Stichting voor Armen en Wezen - Werkzaam voor goede doelen in Nederland, Suriname en India
Materiele en immateriele hulp aan behoeftigen  MateriŽle en immateriŽle hulp aan behoeftigen  Doelstelling Stichting voor Armen en Wezen
Artikel 2 van de stichtingsakte Het verlenen van materiële en immateriële hulp aan behoeftigen, in het bijzonder aan kinderen, en het bevorderen van het welzijn in het algemeen in binnen- en buitenland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. Het samenwerken met- en ondersteunen van andere personen, organisaties, en overheden in binnen- en buitenland; b. Het bevorderen van sociaal-maatschappelijke, culturele en andersoortige voorlichting. Het stichten en in standhouden van bibliotheken, gezondheidscentra, internaten en andere gebouwen ten dienste van het welzijn Het ter beschikking stellen van hulpgoederen, waaronder levensmiddelen en medicamenten binnen het kader van de doelstelling van de stichting.
 Doelstelling